Cenradis

 
SIA „Grāmatvežu sertifikācijas centrs” sniegto pakalpojumu cenrādis*
Apstiprināts ar 2018. gada 3. decembra lēmumu Nr. 2

Nr.
p.k.

Centra sniegtais pakalpojums

Cenrādis
EUR
līdz 31.12.2018.

Cenrādis EUR
No
01.01.2019.

1.

Viens sertifikācijas eksāmens vienam pretendentam

50.00

70.00

2.

Grāmatveža kompetences sertifikācija vienai personai

190.00

200.00

3.

Sertifikācija “Grāmatvedis - auditors” vienai personai

85.00

90.00

4.

Ikgadēja maksa par sertifikācijas uzturēšanu (uzraudzību) vienai personai Grāmatveža kompetences sertifikācijas sfērā

30.00

35.00

5.

Ikgadēja maksa par sertifikācijas uzturēšanu (uzraudzību) vienai personai  Grāmatveža kompetences un Grāmatveža – auditora sertifikācijas sfērās

35.00

40.00

6.

Atkārtota Grāmatveža kompetences sertifikācija (pārsertifikācija) vienai personai

65.00

65.00

7.

Atkārtota Grāmatveža kompetences un Grāmatveža - auditora sertifikācija (pārsertifikācija) vienai personai

80.00

80.00

8.

Atkārtots pārsertifikācijas eksāmens vienai personai

15.00

20.00

9.

Grāmatveža kompetences sertifikācijas atjaunošana

120.00

130.00

10.

Grāmatveža kompetences sertifikāts angļu valodā

40.00

40.00

* Sākot ar 2011. gada 6. aprīli SIA „Grāmatvežu sertifikācijas centrs” nav PVN maksātājs