Cenradis

 
SIA „Grāmatvežu sertifikācijas centrs” sniegto pakalpojumu cenrādis*
 

Nr.
p.k.

Centra sniegtais pakalpojums

Cenrādis
EUR
no 01.02.2017.

  1.  

Viens sertifikācijas eksāmens vienam pretendentam

50.00

  1.  

Grāmatveža kompetences sertifikācija vienai personai

190.00

  1.  

Sertifikācija “Grāmatvedis - auditors” vienai personai

85.00

  1.  

Ikgadēja maksa par sertifikācijas uzturēšanu (uzraudzību) vienai personai Grāmatveža kompetences sertifikācijas sfērā

30.00

  1.  

Ikgadēja maksa par sertifikācijas uzturēšanu (uzraudzību) vienai personai  Grāmatveža kompetences un Grāmatveža – auditora sertifikācijas sfērās

35.00

  1.  

Atkārtota Grāmatveža kompetences sertifikācija (pārsertifikācija) vienai personai

65.00

  1.  

Atkārtota Grāmatveža kompetences un Grāmatveža - auditora sertifikācija (pārsertifikācija) vienai personai

80.00

  1.  

Atkārtota sertifikācija (pārsertifikācija) vienai personai, kas atkārtoti kārto eksāmenu - testu

15.00

  1.  

Grāmatveža kompetences sertifikācijas atjaunošana

120.00

  1.  

Grāmatveža kompetences sertifikāts angļu valodā

40.00

* sākot ar 2011. gada 6. aprīli SIA „Grāmatvežu sertifikācijas centrs” izslēgts no PVN maksātāju reģistra