Eksaminācija un novērtēšana

 
Eksaminācija:   PDF (361 Kb)

Saturs:

1. EKSAMINĀCIJAS PROCESS

1.1. Kompetences novērtēšana
1.2. Eksāmenu administrēšana
1.3. Eksaminācijas pārvaldības apstākļi
1.4. Eksāmenu laikā izmantotās ierīces
1.5. Eksāmenu sagatavošana

2. NOVĒRTĒŠANAS PROCESS

2.1. Novērtēšanas metodes
2.2. Sertifikācijas shēmas izmaiņas
2.3. Novērtēšanas plānošana
2.4. Kandidātu novērtēšanas metožu verificēšana
2.5. Sertifikācija atbilstoši nacionālajam regulējumam