Sertifikācijas shēma

 
Sertifikācijas shēma:   PDF (754 Kb)

Saturs:

  8.1. Sertifikācijas kategoriju shēmas

  Sertifikācijas procesa shēmas sertificēšanas sfērās: - “Grāmatvedis”; - “Budžeta iestāžu grāmatvedis”; - “Grāmatvedis – auditors”

  8.2. Sertifikācijas shēmas elementi

  Darba un uzdevumu apraksts, nepieciešamā kompetence, spējas, priekšnoteikumi
  - Sertifikācijas sfērās “Grāmatvedis”; “Budžeta iestāžu grāmatvedis”; “Grāmatvedis-auditors”

  8.3. Sertifikācijas procesa prasības

  - Sertificēšanas kritēriji sertificēšanas sfērās “Grāmatvedis”; “Budžeta iestāžu grāmatvedis”;  “Grāmatvedis – auditors”
  - Sertifikācijas novērtēšanas metodes.
  - Uzraudzības metodes un kritēriji.
  - Sertifikācijas atlikšanas un anulēšanas kritēriji.
  - Sertifikācijas sfēras izmaiņas kritēriji.

  8.4. Sertifikācijas shēmu izstrādāšana un pārskate

  - Ekspertu iesaistīšana;
  - Sertifikācijas shēmas struktūra;
  - Kompetences prasības ekspertiem;
  - Konfidencialitātes prasības;
  - Ekspertu darba uzraudzība;
  - Novērtēšanas mehānismu identificēšana;
  - Sertifikācijas shēmas darba analīze.

  8.5. Sertifikācijas shēmas pārvaldes nolikums

  - Sertifikācijas shēmas pārvaldes galvenie uzdevumi.