Sertificēto grāmatvežu, grāmatvežu-auditoru saraksts

N.p.k. Uzvārds Vārds Grāmatveža Kompetences sertifikāts Grāmatveža - auditora
Sertifikāta numurs Sertifikāta termiņš Sertifikāta numurs Sertifikāta termiņš
A
1 Āboliņa Ieva 757 01.02.2020.
2 Abramsone Ligita 110 05.03.2018.atlikts
3 Adamoviča Vikija 928 28.12.2020.
4 Afanasjeva Tatjana 812 10.08.2020.
5 Agapova Irisa 732 27.08.2018.
6 Aišpure Vita 810 31.05.2020. 67 31.05.2020.
7 Alberliņa Līga 642 26.09.2020.
8 Aleksandroviča Gaļina 701 28.03.2021.
9 Aleksejenko Tatjana 572 01.02.2020.
10 Aleksejeva Aļona 935 31.01.2021.
11 Aļļēna Māra 418 29.05.2020.
12 Andersone Vineta 612 31.05.2020. 34 12.06.2020.
13 Andrejeva Nataļja 602 29.03.2020.
14 Ansone Sandra 699 29.09.2018. 38 29.09.2018.
15 Anšmite Ginta 783 29.03.2020.
16 Aņisimova Aļona 832 27.11.2020. 83 04.01.2021.
17 Arseņjeva Oļesja 731 27.08.2018.
18 Artamonova Olga 44 26.11.2018.
19 Augustāne Gunta 56 30.05.2021.
20 Auziņa Alla 940 26.03.2021.
21 Auziņa Ineta 140 26.09.2020. 49 26.09.2020.
22 Avetjana Jolanta 880 23.02.2019.
23 Avetjana Karīna 845 27.11.2020.
B
24 Bahmanova Nataļja 944 20.04.2021.
25 Balabaja Irina 807 26.09.2020.
26 Balode Agita 725 29.09.2018.
27 Baļčūne Antra 669 27.11.2020.
28 Baļčūne Linda 878 19.01.2019. 81 13.03.2020.
29 Baņģe Aiva 715 29.09.2018. 48 29.09.2018.
30 Barziloviča Jeļena 921 17.08.2020.
31 Baurīte Lita 889 17.05.2019.
32 Beča Sanita 427 31.05.2020.
33 Beinaroviča Svetlana 885 25.04.2019.
34 Belova Svetlana 5 10.08.2020.
35 Beloveca Olga 801 28.05.2021.
36 Beluško Sofja 316 24.11.2020.
37 Beļajeva Elena 774 31.05.2020.
38 Beļajeva Jeļena 285 25.05.2019.
39 Beļavska Jeļena 831 27.11.2020.
40 Benderska Jūlija 919 08.08.2020. 86 09.01.2021.
41 Berkule Marina 235 26.10.2019.
42 Berlina Tatjana 414 24.08.2020.
43 Berlins Vladimirs 196 29.09.2018.
44 Bernharde Tatjana 622 24.11.2019.
45 Bērziņa Agita 668 26.09.2020.
46 Bērziņa Agnese 933 30.01.2021.
47 Bērziņa Dace 464 28.08.2020.
48 Bērziņa Ludmila 205 29.03.2020.
49 Bērziņa Sarmīte 512 27.08.2018.
50 Bērziņa Zanda 17 31.05.2020.
51 Birzīte Daiga 717 22.10.2018.
52 Birzniece Ilona 193 29.09.2018.
53 Birzniece Inga 399 24.11.2019. 56 24.11.2019.
54 Bite-Amoliņa Agnese 914 15.05.2020.
55 Bite Margita 896 09.08.2019.
56 Blaumane Ieva 508 28.08.2020.
57 Bleive Kristīne 904 02.02.2020. 84 05.01.2021.
58 Blāze Sarma 382 24.11.2019.
59 Blese Zaiga 119 28.05.2018.
60 Blohina Oksana 857 28.03.2021.
61 Bluse Viviāna 426 01.03.2021.
62 Bodrova Inna 440 21.05.2018.
63 Bojarenko Jūlija 282 28.05.2021. 44 28.05.2021.
64 Boriseviča Nataļja 728 27.08.2018. 54 27.08.2018.
65 Borisova Ņina 455 05.03.2018.atlikts
66 Bormane Zane 934 30.01.2021.
67 Bovtoviča Irina 197 29.09.2018.
68 Brauna Svetlana 753 25.05.2019.
69 Brence Solvita 718 26.11.2018.
70 Brensone Ineta 100 28.08.2020.
71 Briede Zigmunda 176 30.03.2019. 52 30.03.2019.
72 Brikmane Inita 720 27.08.2018.
73 Brokāne Inese 747 26.10.2019. 85 09.01.2021.
74 Brumberga Aļona 745 30.03.2019. 61 30.03.2019.
75 Bruže Anna 217 28.05.2018.
76 Brūvere Iveta 431 30.05.2021. 19 30.05.2021.
77 Bubnovs Aleksandrs 884 29.03.2019.
78 Budevica Ligita 863 01.07.2018.
79 Bukāne Marija 141 28.08.2020.
80 Bukša Anna 877 12.01.2019.
81 Bulāne Lidija 211 29.09.2018.
82 Bulle Ināra 932 18.01.2021.
83 Burlakova Ļubova 652 24.05.2020.
84 Buša Ineta 654 28.08.2020.
85 Bušmane Anita 766 01.02.2020.
86 Butkeviča Inna 655 24.05.2020.
87 Buzikova Anna 858 28.03.2021. 77 07.02.2020.
88 Buzikva Larisa 859 28.03.2021. 78 07.02.2020.
C
89 Calko Svetlana 773 01.02.2020.
90 Cauņa Inga 423 29.11.2020.
91 Celmiņa Kintija 815 31.05.2020. 68 31.05.2020.
92 Cērpa Daina 844 05.01.2021.
93 Chernova Liudmila 817 10.08.2020.
94 Cigelniece Laura 349 25.05.2019.
95 Cimmermane Indra 164 27.08.2018.
96 Ciršs Igors 947 13.06.2021.
97 Ciša Evija 920 08.08.2020.
Č
98 Čerņavska Irēna 924 15.11.2020.
99 Čerņecova Jeļena 30 28.05.2021.
100 Čirksta Olga 81 29.03.2020.
101 Čivčiša Baiba 117 31.05.2020.
102 Čivčiša Daiga 926 03.06.2020.
103 Čuhnova Alīna 555 28.05.2021.
104 Čuvizova Jeļena 819 24.08.2020.
D
105 Dabars Arnis 556 27.08.2018.
106 Daģe Jūlija 554 22.10.2018.
107 Dalinska Mārīte 385 01.02.2020.
108 Davidoviča Nataļja 609 26.10.2019.
109 Dārziņa Anželika 623 28.08.2020.
110 Dedela Ineta 879 01.02.2019.
111 Dmitrijeva Inese 547 24.11.2019.
112 Domanova Irina 923 11.10.2020.
113 Dombrovska Ludmila 824 10.08.2020.
114 Doroņina Larisa 183 01.03.2021.
115 Drizina Inna 107 27.10.2020.
116 Duļmačenko Tīna 809 29.03.2020.
117 Dumarova Inta 586 26.10.2019.
118 Dzene Diāna 948 18.06.2021.
119 Dzene Egita 280 30.03.2019. 79 20.02.2020.
120 Dzērvēna Sanita 180 30.03.2019. 43 30.03.2019.
E
121 Edolfa Elīna 929 15.01.2021.
122 Einmane Diāna 402 24.11.2019. 58 24.11.2019.
123 Elferte Baiba 680 31.05.2020.
Ē
124 Ēķe Vizma 417 26.09.2020.
F
125 Fedorčenko Oksana 439 01.03.2021. 7 01.03.2021.
126 Filmanoviča Vineta 65 28.03.2021.
127 Fiļipova Irina 674 26.09.2020.
128 Fiškina Irina 413 24.08.2020.
129 Fjodorova Gaļina 548 05.07.2021.
130 Freimane Tatjana 122 24.05.2020.
131 Freisa Agnija 696 26.11.2018.
G
132 Galaganova Ināra-Marija 428 31.05.2020.
133 Gaņeva Tatjana 21 26.03.2018.atlikts
134 Gavrilova Diāna 890 20.05.2019.
135 Gepse Ingūna 392 31.05.2020. 9 31.05.2020.
136 Gercena Aurika 649 24.05.2020.
137 Gertke Jolanta 536 28.03.2021. (Budžeta iestāžu grāmatvedis) 1 28.03.2021.
138 Gertnere Agrita 359 26.10.2019.
139 Gezere Dace 806 31.05.2020.
140 Gēgerniece Linda 396 31.05.2020. 15 31.05.2020.
141 Giņeviča Zinaīda 751 28.09.2019.
142 Goldšmidte Sofja 204 01.02.2020.
143 Golovina Inna 756 26.10.2019.
144 Golube Maija 502 27.11.2020.
145 Golubeva Olga 754 24.11.2019.
146 Gončaruka Diāna 700 30.05.2021. 74 30.05.2021.
147 Gorelova Diāna 874 06.10.2018. 89 24.04.2021.
148 Gosa Inta 182 25.05.2019.
149 Grabovščika Jeļena 666 27.11.2020.
150 Grava Ineta 128 27.11.2020.
151 Grecka Vineta 409 29.05.2020.
152 Grigorjeva Tatjana 323 28.09.2019.
153 Griņevska Inguna 775 29.05.2020. 70 29.05.2020.
154 Grīnvalde Janika 648 28.08.2020.
155 Grīsle Anda 658 25.11.2017. atlikts
156 Grunska Sandra 35 22.10.2018.
157 Gudanova Irina 898 19.08.2019.
158 Gurjeva Olga 201 27.08.2018.
159 Gusačenko Marina 887 13.05.2019.
160 Guzejeva Nadežda 901 26.10.2019.
161 Gūtmanis Kaspars 860 01.03.2021.
Ģ
162 Ģermanoviča Alla 746 06.09.2019.
163 Ģīle Ilona 20 27.08.2018.
H
164 Hakova Tamāra 656 27.10.2020.
165 Hlopova Tatjana 784 01.02.2020.
166 Hudicka Oksana 636 24.08.2020.
I
167 Ignatjeva Lija 677 26.09.2020. 29 26.09.2020.
168 Ilišķe Inese 758 28.09.2019.
169 Ilsuma Iveta 270 22.10.2018.
170 Indrāne Vija 163 27.08.2018.
171 Irša Linda 936 02.02.2021.
172 Ivančišina Kristīne 821 27.10.2020.
173 Ivanova Olga 861 21.05.2018. atlikts 76 12.01.2020.
174 Ivdra Aelita 33 05.03.2018.atlikts
J
175 Jakimčuka Marina 888 13.05.2019.
176 Janovska Alda 234 29.09.2018.
177 Janovska - Čerezova Jeļena 729 13.10.2019. 51 13.10.2019.
178 Jaudzeme Arta 937 16.02.2021.
179 Jaunrubene Silvija 398 26.10.2019.
180 Jaunzeme Elita 53 22.10.2018.
181 Jefimova Aļona 912 11.04.2020.
182 Jefimova Natālija 298 29.05.2020.
183 Jegioja Ludmila 143 01.03.2021.
184 Jencīte Lāsma 852 27.11.2020.
185 Jevstigņejeva Tatjana 927 15.12.2020.
186 Jubele Vija 215 25.05.2019.
K
187 Kadaša Kristīne 564 05.04.2020.
188 Kajaļina Aļona 780 01.02.2020.
189 Kaliksone-Kažociņa Inita 527 30.05.2021. 2 30.05.2021.
190 Kalniņa Anna 186 28.05.2018.
191 Kalniņa Dace 665 26.09.2020.
192 Kalniņa Gunta 131 28.08.2020.
193 Kalniņa Vita 706 29.09.2018. 47 29.09.2018.
194 Kalugina Marina 228 25.09.2016.
195 Kaminska Linda 415 28.08.2020.
196 Kamjaka Irina 862 28.05.2021.
197 Katkovska Inese 930 15.01.2021.
198 Kārkliņa Larisa 917 07.06.2020. 88 01.03.2021.
199 Keiša Sigita 16 31.05.2020. 8 31.05.2020.
200 Kelle Sanita 808 26.09.2020.
201 Kikuste Liene 721 27.08.2018. 37 27.08.2018.
202 Kiriloviča Jūlija 663 27.11.2020.
203 Kirsanova Natālija 813 24.08.2020.
204 Kizima Ilona 603 24.05.2020.
205 Kleimanis Indulis 596 28.09.2019.
206 Kokaine Inese 407 29.03.2020.
207 Kolčanova Nadežda 86 25.05.2019.
208 Komarova Jūlija 911 03.04.2020.
209 Konopļova Iveta 826 24.08.2020.
210 Konovalova Nataļja 503 27.11.2020.
211 Koposova Nataļja 822 29.03.2020.
212 Koreņkova Jūlija 781 01.02.2020. 65 01.02.2020.
213 Korobceva Marianna 893 07.06.2019.
214 Kornilova Nika 946 22.05.2021.
215 Korsiete Inese 468 28.05.2021.
216 Kostina Aina 767 28.09.2019.
217 Kostina Nataļja 334 25.09.2016.
218 Kovaļevska Ineta 942 04.04.2021.
219 Kovaļova (Daščinska) Oksana 561 22.10.2018.
220 Krama Maija 168 26.09.2020.
221 Krasņakova Nataļja 899 08.09.2019.
222 Krasnopjorova Nataļja 222 28.03.2021.
223 Krasovska Kristīna 836 10.08.2020.
224 Krastiņa Gunta 635 27.10.2020.
225 Kraukle Inna 442 24.11.2018.
226 Krilova Marina 293 25.05.2019.
227 Krišāne Janīna 443 31.05.2020. 62 31.05.2020.
228 Krogzeme-Pilsuma Anita 892 07.06.2019. 82 27.10.2020.
229 Krupina Jeļena 593 29.05.2020.
230 Krūmiņa Nadežda 113 24.05.2020.
231 Krūze Lolita 529 30.05.2021.
232 Kučinska Svetlana 691 27.10.2020.
233 Kurzemniece Sanita 644 31.05.2020.
234 Kušnarenko Grigorijs 2 24.05.2020.
235 Kušnarenko Tatjana 803 24.05.2020.
236 Kuzmina Spodra 25 26.11.2018.
237 Kuzņecova Anna 203 22.10.2018.
Ķ
238 Ķieģele Ināra 347 21.12.2019.
239 Ķikure Aļona 883 29.03.2019.
L
240 Labrence Ineta 740 30.03.2019.
241 Laiviniece Oksana 589 26.10.2019.
242 Laimiņa Ineta 943 17.04.2021.
243 Laksberga Aiga 833 27.11.2020.
244 Larikova Natālija 750 01.02.2020.
245 Lasmane Vita 913 12.05.2020.
246 Lauce Sanda 685 07.11.2020.
247 Lavrinavičiene Inna 246 17.05.2019.
248 Lāce Danuta 87 25.05.2019.
249 Lejaskraukle Agita 905 07.02.2020.
250 Leonova Svetlana 900 18.10.2019.
251 Liepa Kristīne 78 25.05.2019. 63 25.05.2019.
252 Liepiņa Laura 902 24.11.2019.
253 Linde Laila 730 22.10.2018.
254 Lipiņa Ņina 388 28.09.2019.
255 Lispuha Diāna 843 10.08.2020.
256 Līce Inguna 846 27.10.2020.
257 Līcīte Inita 643 31.05.2020.
258 Lubāne Irīna 716 01.03.2021.
259 Lubjanova Tatjana 497 27.10.2020.
260 Ludvika Žanna 726 27.08.2018. 55 27.08.2018.
261 Luriņa Aija 441 30.05.2021.
Ļ
262 Ļesnaja Marina 922 29.08.2020.
263 Ļogeņkaja Ilona 873 02.10.2018.
M
264 Maciasa Kristīne 457 31.05.2020.
265 Makareviča Ludmila 581 07.01.2020.
266 Maksimova Svetlana 585 24.11.2019.
267 Mamedova Aīda 727 27.08.2018. 53 27.08.2018.
268 Mangule Antra 560 26.11.2018. 25 26.11.2018.
269 Marčuka Žanna 897 19.08.2019.
270 Marena Agita 660 31.05.2020.
271 Marhiļēviča Kristīna 872 25.09.2018.
272 Matkeviča Gaļina 910 28.03.2020.
273 Mažajeva Alla 499 21.05.2018.
274 Mažrima Laila 213 26.10.2019.
275 Māldere Zoja 309 26.10.2019.
276 Meiere Ilze 782 21.12.2019. 73 14.06.2019.
277 Meiere Inese 759 25.05.2019.
278 Meikšāne Aina 43 25.05.2019.
279 Melka Lelde 637 31.05.2020.
280 Meļkova Nataļja 537 27.08.2018.
281 Mickeviča Aleksandra 615 29.03.2020.
282 Mihailova Marina 871 09.09.2018.
283 Millere Ilona 496 30.03.2019.
284 Minka Gita 319 24.11.2019.
285 Muižniece Anita 84 26.09.2020.
286 Muižniece Līga 823 26.09.2020.
287 Muravjova Larisa 77 24.11.2019.
288 Muzikantova Julianna 188 30.05.2021.
N
289 Nagle Ļubova 881 25.02.2019.
290 Namatēva Spodra 835 26.09.2020.
291 Nazarova Inta 75 28.08.2020.
292 Nazarova Žanna 500 30.03.2019.
293 Norkārkle Anita 627 24.11.2019.
294 Novaša Oksana 945 03.05.2021.
295 Novikova Nataļja 786 10.08.2020.
296 Nožkina Irina 550 27.08.2018.
297 Ņečajeva Olga 704 22.10.2018.
O
298 Ogņova Arina 941 28.03.2021.
299 Omeļusika Jeļena 294 24.08.2020.
300 Opriško Tatjana 114 27.10.2020.
301 Osipenko Bogdana 551 27.08.2018.
302 Osmane Tatjana 891 25.05.2019.
303 Ostrenkova Irina 875 22.10.2018.
304 Ostrovska Marina 689 27.11.2020.
305 Ozola Ilga 59 22.10.2018.
306 Ozola Inta 365 21.12.2019. 87 11.01.2021.
307 Ozoliņa Ance 742 24.11.2019.
308 Ozolniece Iveta 790 31.05.2020.
P
309 Paidere Dace 89 28.09.2019.
310 Pajate Dace 853 27.11.2020.
311 Pankratova Jūlija 854 23.02.2018. atlikts
312 Parsonse Kristīne 145 29.05.2020.
313 Pastare Sanita 779 29.03.2020.
314 Pavlova Olga 598 24.05.2020.
315 Pavlovska Edīte 713 26.11.2018. 36 26.11.2018.
316 Pekša Zaiga 27 01.03.2021.
317 Peļņa Vija 633 26.10.2019.
318 Petrova Jūlija 841 27.11.2020.
319 Petrova Viktorija 894 01.07.2019.
320 Pērkone Ilze 348 25.05.2019.
321 Pētersone Jeļena 805 10.08.2020.
322 Pidrika Nataļja 617 24.11.2019.
323 Piļarska Irina 8 28.05.2018.
324 Piļutina Gaļina 263 28.05.2021.
325 Plētiena Aija 866 03.08.2018.
326 Pliķena Iluta 338 24.11.2019.
327 Plone Marija 96 26.10.2019.
328 Poča Monta 625 26.10.2019.
329 Poljane Inta 834 27.11.2020.
330 Polosuhina Irina 416 24.05.2020.
331 Popika Vera 111 01.03.2021.
332 Poriete Iluta 802 26.09.2020. 69 26.09.2020.
333 Portnova Jeļena 886 06.05.2019.
334 Povstjuka Kristīne 797 26.09.2020. 72 26.09.2020.
335 Pramneka Larisa 92 24.08.2020.
336 Priede Iveta 156 28.08.2020.
337 Priedīte Liāna 384 26.09.2020.
338 Prindule Inta 657 07.06.2020.
339 Prohorova Natālija 918 08.06.2020.
340 Protopopova Irina 526 21.05.2018.
341 Pugača Irina 352 24.11.2019. 42 24.11.2019.
342 Pumpure Antra 344 25.05.2019.
343 Puriņa Jeļena 869 09.09.2018.
344 Purviņa Daina 868 26.08.2018.
345 Puškele Svetlana 795 29.03.2020.
346 Putniņa Inese 36 22.10.2018.
347 Putra Agita 60 28.09.2019.
R
348 Raize Diāna 931 16.01.2021.
349 Ramba Dana 848 28.03.2021.
350 Ratkēviča Kristīne 850 27.11.2020.
351 Rauza Jeļena 710 22.10.2018.
352 Reimartuse-Dzene Zane 328 24.11.2019.
353 Reinšmite Vita 722 29.09.2018. 41 29.09.2018.
354 Reķēna Inga 210 26.10.2019.
355 Revere Jeļena 245 24.08.2020.
356 Ribakova Irīna 552 26.11.2018. 46 26.11.2018.
357 Rieba Inga 744 30.03.2019.
358 Riekstiņa Liene 91 27.08.2018. 12 27.08.2018.
359 Rimša Jūlija 793 24.08.2020.
360 Robežniece Aija 430 25.11.2017. atlikts
361 Robežniece Irīna 736 22.10.2018. 60 22.10.2018.
362 Rolava Marianna 681 26.10.2020.
363 Rozenberga Ilona 370 28.09.2019.
364 Rudakova Tatjana 876 03.11.2018.
365 Rudovska Ilze 151 28.08.2020.
366 Rudzīte Anita 772 29.05.2020.
367 Rusule Astrīda 465 31.05.2020.
368 Rutkovska Sanita 703 22.10.2018.
S
369 Sadovina Tatjana 906 28.02.2020.
370 Saknīte Irēna 559 27.08.2018.
371 Sauša Anna 789 29.03.2020.
372 Savčenko Jeļena 154 28.05.2021. 33 28.05.2021.
373 Saviča Dzintra 93 26.11.2018.
374 Savicka Valentīna 907 10.03.2020.
375 Sečina Ļubova 708 28.05.2021.
376 Sedova Marina 828 09.09.2017. atlikts
377 Segliņa Silvija 157 30.05.2021.
378 Sergejeva Olga 206 29.03.2020.
379 Sergejeva Tatjana 459 27.08.2018.
380 Sidorenko Maija 574 26.11.2018.
381 Siksna Inese 800 26.09.2020.
382 Siliniece Viktorija 676 28.08.2020.
383 Siliņa Sarmīte 520 01.03.2021.
384 Siliņš Armands 796 29.03.2020.
385 Silova Signe 788 29.03.2020.
386 Skore Solvita 152 28.09.2019.
387 Skudra Janīna 565 28.09.2019.
388 Skudra (Ērgle) Ligita 794 29.05.2020.
389 Skuja Ilze 31 22.10.2018.
390 Slaidiņa Velta 493 30.05.2021.
391 Slapiņa Dace 651 26.09.2020.
392 Smagina Svetlana 600 28.09.2019.
393 Smirnova Diāna 650 24.05.2020.
394 Smorodinkina Tatjana 79 26.10.2019.
395 Smuļko Inga 763 26.10.2019.
396 Solodovņika Nataļja 190 21.05.2018.
397 Solomatina Jekaterina 670 24.05.2020.
398 Solomenceva Aina 165 27.08.2018.
399 Spila Iraīda 3 24.05.2020. 75 06.01.2020.
400 Spodareva Gaļina 314 28.05.2021.
401 Spūle Agnese 791 29.05.2020.
402 Srivkina Ludmila 839 27.11.2020.
403 Stefaņiva Oksana 71 26.11.2018. 23 26.11.2018.
404 Stepanova Tatjana 588 26.10.2019.
405 Stepiņa Inese 410 29.03.2020.
406 Steponenaite Jurāte 865 03.08.2018.
407 Stikute Marija 37 01.03.2021.
408 Stivriņa (Dedele) Junna 601 26.10.2019.
409 Strauta Evita 856 30.05.2021.
410 Strautiņa Alda 662 27.11.2020.
411 Strazdiņa Marika 257 30.03.2019.
412 Strelēvica Inga 166 27.08.2018.
413 Strode Marina 673 27.11.2020.
414 Stroganova Inna 509 29.09.2018.
415 Sudmale Gita 478 28.08.2020.
416 Suharučenko Olga 57 27.08.2018.
417 Sukute Vēsma 313 25.05.2019.
418 Suta-Zute Santa 587 26.10.2019.
419 Sūriņa Ņina 698 26.03.2021.
420 Sviščo Liene 882 15.03.2019.
Š
421 Šakele Svetlana 778 31.05.2020.
422 Šakele Svetlana 855 11.03.2018. atlikts
423 Šatalova Jeļena 672 28.08.2020. 80 10.03.2020.
424 Ščetiņina Jūlija 761 28.09.2019.
425 Šeļagina Karina 139 26.11.2018.
426 Šešins Oļegs 303 30.08.2019.
427 Šīna Dzintra 851 27.11.2020.
428 Šķibele Lelde 849 16.02.2018. atlikts
429 Šmite Līga 734 29.09.2018.
430 Šostaka Svetlana 739 26.11.2018. 50 26.11.2018.
431 Špate Inguna 519 29.09.2018.
432 Štemberga Sandra 735 29.09.2018. (Budžeta iestāžu grāmatvedis)
433 Šterna Ieva 82 01.03.2021. 3 01.03.2021.
434 Šulce-Gaugere Vita 311 25.05.2019. 11 25.05.2019.
435 Šulte Veronika 284 26.11.2018.
436 Švanka Sandra 748 25.05.2019.
437 Švaukste Inese 765 26.10.2019.
438 Šveicere Guntra 158 27.11.2020. 35 27.11.2020.
439 Švēde-Reinfelde Iveta 695 30.05.2021.
T
440 Tambaka Iveta 776 01.02.2020.
441 Tatarenko Jeļena 112 27.10.2020.
442 Taube Žanete 533 29.09.2018.
443 Tauriņa Andra 104 28.08.2020.
444 Tauriņa Rēzija 522 05.03.2018. atlikts 5 05.03.2018.
445 Tesļicka Irina 895 09.08.2019.
446 Tetere Jolanta 949 28.06.2021.
447 Timošķina Žanna 227 26.11.2018.
448 Tiščenko Irina 707 29.09.2018.
449 Titajeva Santa 638 29.03.2020.
450 Tjurikova Valentīna 23 26.03.2018.atlikts
451 Tokajeva Jeļena 470 21.05.2018.
452 Tomsone Inguna 126 27.11.2020.
453 Trautmane Zinta 573 26.11.2018. (Budžeta iestāžu grāmatvedis)
U
454 Ulpe Zane 411 29.03.2020.
455 Unda Ginta 903 26.01.2020.
456 Upīte Zane 799 27.10.2020.
457 Upītis Mārtiņš 804 27.10.2020.
458 Uzkalne Vita 523 01.03.2021. 4 01.03.2021.
V
459 Vaičekūne Līga 4 30.05.2021.
460 Vaļicka Žanna 787 29.03.2020.
461 Vancāne Jeļena 458 28.08.2020.
462 Varslavāne Everita 327 28.09.2019.
463 Vasiļjeva Inga 764 28.09.2019.
464 Vasiļjeva Tatjana 604 28.09.2019.
465 Vaska Jana 453 30.05.2021.
466 Vavilova (Bušujeva) Irīna 709 22.10.2018. 45 22.10.2018.
467 Vegnere Inga 915 23.05.2020.
468 Vegnere Lāsma 916 23.05.2020.
469 Veršūne Indra 752 29.05.2020.
470 Veselova Marina 299 29.05.2020.
471 Vērdiņa Sandra 530 22.10.2018.
472 Vidiņa Liāna 938 16.02.2021.
473 Vilcāne Jovita 39 26.11.2018.
474 Vilcāne Sandra 70 26.10.2019.
475 Vinogradova Žanna 702 01.03.2021.
476 Vinters Raitis 714 28.03.2021. 57 28.03.2021.
477 Visocka Olga 818 24.08.2020.
478 Viškere-Rasļenoka Rudīte 187 26.10.2019.
479 Vjakse Gundars 870 09.09.2018.
480 Vojecka Svetlana 300 25.05.2019. 39 25.05.2019.
481 Volodina Nelli 908 17.03.2020.
482 Voronova Alla 768 24.11.2019.
483 Voroņecka Alicija 236 29.09.2018.
484 Vrubļevska Irina 939 26.03.2021.
Z
485 Zaiceva Ļubova 686 27.10.2020.
486 Zaķe Violeta 770 29.03.2020.
487 Zālīte Iveta 518 25.05.2019.
488 Zeime Inese 683 26.10.2020.
489 Zeļenkova Alla 153 26.09.2020. 32 26.09.2020.
490 Zemīte Solvita 356 30.05.2021. 40 30.05.2021.
491 Ziedone Jolanta 814 27.11.2020.
492 Ziedonis Timurs 829 27.11.2020.
493 Ziemele Anda 606 24.11.2019.
494 Zobena Inga 867 03.08.2018.
495 Zuļģe Dana 102 28.08.2020.
496 Zunde Jana 837 27.11.2020.
497 Zvejniece Aiga 487 29.05.2020.
498 Zvirgzdiņa Sarmīte 90 28.09.2019.
Ž
499 Žarova Jeļena 909 22.03.2020.
500 Žuka Sabīne 925 04.12.2020.
501 Žukauska Daiga 864 03.08.2018.
502 Žukova Olga 391 01.02.2020.

ATLIKTS: + 6 mēneši, lai pieteiktos sertifikāta termiņa pagarināšanai
Nepieteikšanās gadījumā, sertifikācija tiek anulēta

Anulētie sertifikāti

N.p.k. Uzvārds Vārds Grāmatveža Kompetences sertifikāts Grāmatveža - auditora
Sertifikāta numurs Sertifikāta termiņš Sertifikāta numurs Sertifikāta termiņš
1 Abramčiks Mareks 438 30.06.2011.ANULĒTS
2 Ābele Inita 271 24.09.2015. ANULĒTS
3 Agleniece Anita 408 27.03.2015.ANULĒTS
4 Aivare Dace 194 14.06.2009.ANULĒTS
5 Akmeņkalne Anita 276 16.10.2009.ANULĒTS
6 Akmeņlauka Sandra 471 31.10.2014.ANULĒTS
7 Aksenovska Svetlana 444 28.02.2015. ANULĒTS
8 Aleksejenko Nataļja 567 ANULĒTS 20.05.2016.
9 Alpa Gunta 108 01.07.2011.ANULĒTS
10 Andrjuščenko Svetlana 302 07.03.2010.ANULĒTS
11 Ansone Baiba 451 28.08.2017. ANULĒTS
12 Antonjuka Ludmila 368 27.08.2010.ANULĒTS
13 Antropova Lilija 124 29.06.2014.ANULĒTS 22 11.04.2015.ANULĒTS
14 Apsīte Irēna 67 08.07.2009.ANULĒTS
15 Apškalne Ruta 177 23.02.2009.ANULĒTS
16 Arseņina Olga 244 30.08.2009.ANULĒTS
17 Aršavska Irina 498 19.09.2011.ANULĒTS
18 Artemjeva Sņežana 631 ANULĒTS 28.11.2016.
19 Astafjeva Jevdokija 76 20.02.2007.ANULĒTS
20 Augulīte Irina 320 14.05.2010.ANULĒTS
21 Bahmane Iveta 490 27.08.2011.ANULĒTS
22 Balcere Valija 540 ANULĒTS 28.08.2015.
23 Balcere Zanda 647 13.04.2014.ANULĒTS
24 Balode Ingūna 482 27.08.2011.ANULĒTS
25 Balode Kristīne 296 26.02.2010.ANULĒTS
26 Bankoviča Svetlana 374 27.08.2010.ANULĒTS
27 Barane Ineta 333 26.02.2017. Anulēts
28 Baranova Tatjana 613 28.10.2013.ANULĒTS
29 Bartkēviča Svetlana 329 06.06.2010.ANULĒTS
30 Beitāne Zinaida 308 10.04.2010.ANULĒTS
31 Belova (Arbidāne) Varvara 42 17.09.2009.ANULĒTS
32 Beļavska Ludmila 287 20.05.2016. ANULĒTS
33 Bendorfa Baiba 250 18.09.2009.ANULĒTS
34 Bergere Jeļena 711 ANULĒTS 02.07.2015.
35 Bernāne Ligita 371 27.09.2013.ANULĒTS
36 Bērziņa Lidija 619 ANULĒTS 28.11.2016.
37 Bērziņa Solvita 341 27.06.2010.ANULĒTS
38 Betjāne Valda 132 01.07.2011.ANULĒTS
39 Bināne Vija 266 04.10.2009.ANULĒTS
40 Biseniece Ilona 562 10.11.2012.ANULĒTS
41 Bluzika Lizaveta 98 09.11.2010.ANULĒTS
42 Boborikina Žanna 621 26.02.2017. ANULĒTS
43 Bodarova Jekaterina 513 25.11.2017. atlikts
44 Bogdanova Afanasija 9 04.07.2008.ANULĒTS
45 Bogoroda Anžela 386 26.09.2010.ANULĒTS
46 Bojārs Jānis 463 28.08.2017. ANULĒTS
47 Bondare (Kondrašova) Tatjana 322 31.08.2013.ANULĒTS
48 Bondareva Svetlana 820 20.08.2017. ANULĒTS
49 Bormane Zane 743 ANULĒTS 20.02.2016.
50 Borodataja Jūlija 486 ANULĒTS 29.08.2014.
51 Boudiče Sanita 432 ANULĒTS 29.05.2017.
52 Breģe Anžela 611 ANULĒTS11.10.2013.
53 Brence Ilona 397 ANULĒTS 09.11.2010.
54 Broka (Gari-Jāne) Inta 64 ANULĒTS 27.09.2013.
55 Broka Iluta 273 ANULĒTS 04.10.2009.
56 Brunova Marija 679 ANULĒTS 07.09.2014. 30 ANULĒTS 17.08.2015.
57 Bukmane Daina 515 ANULĒTS 01.10.2011.
58 Buldakova Alla 181 ANULĒTS 03.04.2009.
59 Bumbiere Dace 40 ANULĒTS 08.07.2009.
60 Burdune Ļubova 286 ANULĒTS 08.11.2009.
61 Burina Ludmila 121 ANULĒTS 01.07.2011.
62 Burjote Irita 403 ANULĒTS 31.05.2014.
63 Caunīte Anita 137 ANULĒTS 09.08.2008.
64 Cvetkova Marija 242 ANULĒTS 30.08.2009.
65 Čaplinska Irina 375 ANULĒTS 27.08.2010.
66 Čepurnaja Alla 312 ANULĒTS 26.04.2010.
67 Čerakševa Žanna 595 28.11.2016. anulēts
68 Dalke Karīna 469 ANULĒTS 29.08.2014.
69 Daņilova Alla 148 ANULĒTS 21.09.2008.
70 Dektereva Inita 336 ANULĒTS 06.06.2010.
71 Demberga Iveta 762 30.09.2016. anulēts
72 Didrihsons Guntis 395 ANULĒTS 09.11.2010.
73 Dilēviča Velta 532 ANULĒTS 18.06.2012.
74 Dišlere Ieva 219 ANULĒTS 19.07.2009.
75 Dreimane Kristīne 693 ANULĒTS 06.12.2014.
76 Dreismane Ligita 13 ANULĒTS 01.08.2005.
77 Drobiševska Astrīda 429 25.11.2017. ANULĒTS
78 Druviniece Ieva 452 ANULĒTS 28.11.2014. 16 ANULĒTS 12.03.2015.
79 Dubrovska Anna 484 ANULĒTS 27.08.2011.
80 Eglīte Ineta 542 ANULĒTS 10.08.2012.
81 Eižvertiņa Evita 373 ANULĒTS 27.08.2010.
82 Eniņa Vēsma 838 05.12.2017. ANULĒTS
83 Fadejeva Olga 690 ANULĒTS 18.10.2014.
84 Fedosenko Žanna 583 05.09.2016. ANULĒTS
85 Feldberga Baiba 827 09.09.2017. anulēts
86 Fiļipova Nataļja 525 ANULĒTS 28.08.2015.
87 Fiškisa Jevgenija 737 ANULĒTS 22.10.2015.
88 Fomina Jekaterina 769 17.12.2016. ANULĒTS
89 Freimane Aija 243 ANULĒTS 30.08.2009.
90 Freimane Lija 277 ANULĒTS 22.05.2016.
91 Gaiča Marija 34 ANULĒTS 13.03.2006.
92 Gaidukova Žanna 174 ANULĒTS 14.12.2008.
93 Gailuma Rita 74 ANULĒTS 20.02.2007.
94 Gamaļejeva Ņina 360 ANULĒTS 15.08.2010.
95 Gancone Inese 73 ANULĒTS 20.02.2007.
96 Garteļa Irina 634 ANULĒTS 01.10.2017. 71 ANULĒTS 08.02.2019.
97 Gavlo Svetlana 199 ANULĒTS 14.06.2009.
98 Gavrilova Aneļa 169 ANULĒTS 13.10.2011.
99 Gerdi Natālija 372 ANULĒTS 27.08.2010.
100 Gluhova Lidija 473 ANULĒTS 08.08.2011.
101 Golgāne Zaiga 162 ANULĒTS 28.11.2014.
102 Golko Evita 357 ANULĒTS 15.08.2010.
103 Golubeva Jeļena 289 ANULĒTS 07.12.2009.
104 Gomančenko Valentīna 175 ANULĒTS 13.10.2011.
105 Gormaļova Katerina 12 ANULĒTS 01.08.2005.
106 Govina Gaļina 597 ANULĒTS 30.08.2013.
107 Graudiņa Ilona 624 28.11.2016. anulēts 59 05.08.2016. anulēts
108 Graudiņa Iveta 167 ANULĒTS 23.04.2012.
109 Greka Nadežda 571 ANULĒTS no 20.05.2016.
110 Griņēviča Dzintra 127 ANULĒTS 13.10.2011.
111 Grišāne - Ozoliņa Ārija 133 ANULĒTS 01.07.2011.
112 Grundmane Agita 103 ANULĒTS 14.04.2008.
113 Gubare Valentīna 170 ANULĒTS 14.12.2008.
114 Gubāte Aiguta 510 ANULĒTS 01.10.2011.
115 Gucanoviča (Dargēviča) Vija 575 ANULĒTS 29.12.2012.
116 Gulbe Inese 546 ANULĒTS 19.08.2012.
117 Gulbe Kristīne 99 ANULĒTS 01.07.2011.
118 Gura Larisa 172 ANULĒTS 27.03.2015.
119 Gusaka Ļubova 304 ANULĒTS 31.05.2013.
120 Hamičonoka Jeļena 406 ANULĒTS 08.01.2011.
121 Harlamova Olga 626 ANULĒTS 15.12.2013.
122 Hazijeva Marianna 705 ANULĒTS 17.05.2015.
123 Heiberga Zinaida 569 05.09.2016. ANULĒTS
124 Helmane Ludmila 476 ANULĒTS 08.08.2011.
125 Hrapuņenko (Mašala) Marina 847 29.01.2018. anulēts
126 Hubašvili Larisa 62 ANULĒTS 05.04.2006.
127 Iesalniece Natālija 682 ANULĒTS 14.09.2014.
128 Ignatenko Irina 628 ANULĒTS 31.10.2016.
129 Ignatoviča Tatjana 400 ANULĒTS 04.12.2010.
130 Ikauniece Laura 118 ANULĒTS 28.02.2015.
131 Ilatovska Jeļena 659 ANULĒTS 20.06.2014.
132 Iļjenkova Valentina 221 ANULĒTS 19.07.2009.
133 Iļjins Andrejs 724 ANULĒTS 27.08.2018.
134 Indrāne Iveta 7 ANULĒTS 08.06.2015.
135 Ismaylova Alla 435 ANULĒTS 26.09.2014.
136 Ivanova Inga 240 ANULĒTS 30.08.2009.
137 Ivanova Marina 354 ANULĒTS 15.08.2010.
138 Ivanova Nataļja 233 ANULĒTS 31.07.2009.
139 Ivanova Tatjana 491 ANULĒTS 27.08.2011.
140 Ivaško Svetlana 825 26.08.2017. ANULĒTS
141 Jakimova Janīna 475 ANULĒTS 08.08.2011.
142 Jakovļeva (Žubure) Anda 321 ANULĒTS 14.05.2010.
143 Jakovļeva Inese 97 ANULĒTS 09.11.2010.
144 Jāne Inita 179 ANULĒTS 26.03.2012.
145 Jansone Iveta 155 28.08.2017. anulēts
146 Jansons Raivis 306 ANULĒTS 10.04.2010.
147 Japiņa Inga 32 ANULĒTS 13.03.2006.
148 Japiņa Olga 123 ANULĒTS 09.08.2008.
149 Jaroševska Ludmila 355 ANULĒTS 15.08.2010.
150 Jaudzema Alise 283 ANULĒTS 31.05.2013.
151 Jaunkalne Ilona 207 28.05.2018. anulēts
152 Jefimova Gaļina 405 01.10.2017. anulēts 20 01.10.2017. atlikts
153 Jegorova Marina 584 ANULĒTS 28.06.2013.
154 Jegupova Alla 390 ANULĒTS 22.10.2010.
155 Jevsejeva Tatjana 412 ANULĒTS 27.06.2011.
156 Judakova Ludmila 687 ANULĒTS 05.10.2014.
157 Juhimeca Jekaterina 226 ANULĒTS 19.07.2009.
158 Jukša Vera 811 ANULĒTS 15.07.2017.
159 Juškova Alla 688 ANULĒTS 07.10.2014.
160 Kalmikova Gunita 608 ANULĒTS 27.09.2013.
161 Kalniņa Anita 272 ANULĒTS 28.08.2015.
162 Kalniņa Inguna 363 ANULĒTS 15.08.2010.
163 Kalniņa Sandra 26 ANULĒTS 11.03.2009.
164 Kalniškāne Irēna 376 ANULĒTS 26.09.2010.
165 Kaminska Aija 15 ANULĒTS 01.08.2008.
166 Kanajeva Lolita 842 17.12.2017. atlikts
167 Kaņķe Ināra 144 ANULĒTS 29.06.2014.
168 Kapūna Benita 241 ANULĒTS 27.11.2015.
169 Kapustinska Svetlana 462 ANULĒTS 01.10.2017.
170 Karagodina Natalia 511 ANULĒTS 01.10.2011.
171 Karimova Svetlana 159 ANULĒTS 20.10.2008.
172 Karimova Svetlana 161 ANULĒTS 20.10.2008.
173 Karpinska Svetlana 590 ANULĒTS 16.07.2013.
174 Kartaševa Žanna 214 ANULĒTS 03.07.2009.
175 Kempiša Olga 45 ANULĒTS 13.03.2006.
176 Kiričenko Inese 378 ANULĒTS 26.09.2010.
177 Kirillova Ilona 331 ANULĒTS 31.08.2013.
178 Kirillova Natālija 24 ANULĒTS 13.10.2011.
179 Kiseļova Tamāra 185 ANULĒTS 28.05.2012.
180 Kivleniece Inese 401 ANULĒTS 04.12.2010.
181 Klauberga Ieva 492 ANULĒTS 29.08.2014.
182 Klīve Sandra 591 ANULĒTS 16.07.2013.
183 Kļava Aina 507 ANULĒTS 19.09.2011.
184 Kļaviņa Daiga 494 ANULĒTS 19.09.2011.
185 Kļaviņa Irīna 318 ANULĒTS 14.05.2010.
186 Kmitja Olga 28 ANULĒTS 24.02.2012.
187 Koitjuka Marina 792 01.04.2017. anulēts 66 01.04.2017. anulēts
188 Kokare Anita 364 ANULĒTS 15.08.2010.
189 Kolberga Maira 106 ANULĒTS 14.04.2008.
190 Koniveca Svetlana 460 ANULĒTS 10.07.2011.
191 Korotkeviča Lauma 14 ANULĒTS 29.06.2014
192 Kostornaja Tatjana 202 ANULĒTS 14.06.2009.
193 Košeļeva Olga 539 ANULĒTS 05.08.2012.
194 Kovaļova Jūlija 798 27.05.2017. anulēts
195 Kozaka Inese 129 ANULĒTS 13.10.2011.
196 Kozlova Ilona 692 ANULĒTS 02.12.2014.
197 Kozlovska Alla 760 10.09.2016. ANULĒTS
198 Kozlovska Nadežda 516 ANULĒTS 01.10.2011.
199 Kozlovska Nataļja 646 ANULĒTS 30.03.2014.
200 Krasjko Oksana 419 ANULĒTS 27.06.2011.
201 Krasotenko Jeļena 251 ANULĒTS 18.09.2009.
202 Krieviņa Vija 267 ANULĒTS 25.01.2013.
203 Krilova Vera 393 ANULĒTS 29.11.2013.
204 Kriņina Jeļena 230 ATLIKTS no 20.05.2016.
205 Krivenko Olga 231 ANULĒTS 19.07.2009.
206 Kronberga Gaļina 528 ANULĒTS 29.05.2015.
207 Kronberga Līga 254 ANULĒTS 18.09.2009.
208 Krūmiņa Sanita 723 ANULĒTS 08.08.2015.
209 Krūskopa Selga 85 ANULĒTS 25.05.2010.
210 Krūze Iveta 614 28.11.2016. atlikts
211 Kubuliņa Ausma 570 ANULĒTS 08.12.2012.
212 Kukurīte Dace 446 ANULĒTS 28.02.2015
213 Kumšte Rūta 661 ANULĒTS 27.06.2014.
214 Kupše Ginta 218 ANULĒTS 25.01.2013.
215 Kurše Elda 315 ANULĒTS 26.04.2010.
216 Kuzevanova Tatjana 281 ANULĒTS 27.11.2015.
217 Ķezbere Olga 147 ANULĒTS 20.06.2015.
218 Ladiševa Ļubova 605 05.09.2016. ANULĒTS
219 Lapkovska Aina 247 ANULĒTS 24.09.2015.
220 Lasmane Inta 18 ANULĒTS 01.08.2005.
221 Latiša Ināra 335 ANULĒTS 31.08.2013.
222 Lazareva Irina 421 28.08.2017. anulēts
223 Lazdāne Monika 501 ANULĒTS 19.09.2011.
224 Leiša Daiga 461 ANULĒTS 10.07.2011.
225 Leišavniece Evelīna 629 28.11.2016. ANULĒTS
226 Leitāne Aija 541 ANULĒTS 28.08.2015.
227 Liepiņa Inga 269 ANULĒTS 04.10.2009.
228 Liepiņa Inta 253 ANULĒTS 18.09.2009.
229 Lihačova Irina 238 ANULĒTS 25.11.2012.
230 Likovska Marina 138 ANULĒTS 09.08.2008.
231 Lipaka Nataļja 307 ANULĒTS 10.04.2010.
232 Lipska Diāna 639 ANULĒTS 24.02.2014.
233 Lipska Kristīna 420 ANULĒTS 27.06.2011.
234 Lipstova Svetlana 358 ANULĒTS 15.08.2010.
235 Lisenkova Dita 346 ANULĒTS 27.06.2010.
236 Lismane Iveta 216 Anulēts no 22.05.2016. 17 ANULĒTS 15.03.2015.
237 Ločmele Inga 268 ANULĒTS 25.01.2013.
238 Loginova Jeļena 225 ANULĒTS 19.07.2009.
239 Lūciņa Svetlana 208 ANULĒTS 14.06.2009.
240 Ļebedeva Gaļina 262 ANULĒTS 30.09.2012.
241 Ļeonoviča Larisa 425 ANULĒTS 29.08.2014.
242 Ļevčenkova Irina 616 ANULĒTS 02.11.2013.
243 Maculēviča Ināra 840 10.12.2017. ANULĒTS
244 Makarova Jeļena 434 ANULĒTS 30.06.2011.
245 Makejeva Antoņina 279 ANULĒTS 08.11.2009.
246 Malika Irīna 466 ANULĒTS 10.07.2011.
247 Marhele Inese 109 ANULĒTS 17.05.2008.
248 Markova Anita 136 ANULĒTS 24.02.2012.
249 Maslovska Jeļena 505 ANULĒTS 19.09.2011.
250 Mašjanova Jeļena 545 ANULĒTS 19.08.2012.
251 Matuka Ira 189 ANULĒTS 12.06.2017.
252 Mazepa Vladislava 671 ANULĒTS 10.08.2014.
253 Mažrima Daiga 771 17.01.2017.
254 Medinika Dana 345 ANULĒTS 27.06.2010.
255 Meļņikova Oksana 667 ANULĒTS 04.08.2014.
256 Mertena Sandra 209 ANULĒTS 14.06.2009.
257 Mešalkina Lidija 173 ANULĒTS 27.03.2015.
258 Meždreijs Edmunds 664 ANULĒTS 13.07.2014.
259 Mičule Ināra 610 ANULĒTS 30.09.2013.
260 Mihailova Olga 580 ANULĒTS 15.04.2013.
261 Mirza-Osepjane Marika 599 ANULĒTS 03.09.2013. (Budžeta iestāžu grāmatvedis)
262 Mjasņikovs Oļegs 394 ANULĒTS 28.11.2016.
263 Morgačova Jūlija 367 ANULĒTS 27.08.2010.
264 Namajuna Mārīte 380 ANULĒTS 26.09.2010.
265 Narņicka Dzintra 310 ANULĒTS 26.04.2010.
266 Niedra Inese 278 ANULĒTS 16.10.2009.
267 Niparte Inga 467 ANULĒTS 10.07.2011.
268 Nožkina Olga 171 ANULĒTS 14.12.2008.
269 Ņešatajeva Jeļena 290 ANULĒTS 07.12.2009.
270 Ņikuļina Irina 191 ANULĒTS 08.05.2009.
271 Oiguse Ilze 592 ANULĒTS 16.07.2013.
272 Oliņa Vija 135 ANULĒTS 09.08.2008.
273 Ose Anita 288 ANULĒTS 07.12.2009.
274 Osiņa Līga 258 ANULĒTS 22.03.2013.
275 Ostrovska Ieva 733 ANULĒTS 11.09.2015. (Budžeta iestāžu grāmatvedis)
276 Ozoliņa Dina 105 ANULĒTS 14.04.2008.
277 Ozoliņa Ilze 340 ANULĒTS 27.06.2010.
278 Ozoliņa Renāte 449 ANULĒTS 30.06.2011.
279 Ozoliņa Valda 58 ANULĒTS 01.04.2009.
280 Pampuha Jeļena 697 ANULĒTS 10.02.2015.
281 Pančenko Ludmila 553 ANULĒTS 18.09.2012.
282 Parigina Nataļja 291 ANULĒTS 27.12.2009.
283 Pastare Dace 479 ANULĒTS 08.08.2011.
284 Pašedko Ludmila 489 ANULĒTS 27.08.2011.
285 Pauličenoka Sandra 297 ANULĒTS 26.02.2010.
286 Pauzere Ilona 632 ANULĒTS 21.12.2016.
287 Pavļučenko Nataļja 275 ANULĒTS 16.10.2009.
288 Pāvule Aiga 558 ANULĒTS 15.10.2012.
289 Pečkina Ludmila 47 ANULĒTS 24.02.2012.
290 Pelnēna Gunta 54 ANULĒTS 24.09.2015.
291 Pelše Jana 101 ANULĒTS 14.04.2008.
292 Pētersone Anda 712 ANULĒTS 02.07.2015.
293 Pētersone Laima 749 Anulēts 20.06.2016.
294 Petrane Lolla 261 ANULĒTS 04.10.2009.
295 Petriņina Irina 366 ANULĒTS 15.08.2010.
296 Platace Ārija 130 ANULĒTS 01.07.2011.
297 Pļaviņa Iveta 620 Anulēts 25.09.2016.
298 Pliskovskis Konstantīns 120 ANULĒTS 28.06.2008.
299 Plokste Ināra 543 ANULĒTS 10.08.2012.
300 Podniece Aija 538 ANULĒTS 31.07.2012.
301 Pole Dace 777 13.02.2017. ANULĒTS
302 Poļanska Olga 514 ANULĒTS 01.10.2011.
303 Pozņaka Elvīra 149 ANULĒTS 01.07.2011.
304 Priževoite Maija 488 ANULĒTS 28.02.2015.
305 Prelgauska Kerola 52 ANULĒTS 01.04.2009.
306 Pretkalniņa Edīte 424 ANULĒTS 30.06.2011.
307 Prikule Ritma 94 ANULĒTS 09.11.2010.
308 Pumpure Dina 576 ANULĒTS 05.01.2013.
309 Puriņa Daiga 61 ANULĒTS 09.09.2009.
310 Pušņakova Annija 343 ANULĒTS 27.06.2010.
311 Radionova Oksana 675 01.10.2017. anulēts 31 01.10.2017. anulēts
312 Rahunoka Tatjana 563 ANULĒTS 16.11.2012.
313 Rancāne Linda 387 ANULĒTS 26.09.2010.
314 Rāte Helga 50 ANULĒTS 05.04.2006.
315 Rāte Natālija 437 ANULĒTS 30.06.2011.
316 Redliha Inga 816 31.07.2017. ANULĒTS
317 Reinvalde Marina 653 ANULĒTS 24.05.2014.
318 Reķēna Aivita 212 ANULĒTS 25.11.2012.
319 Rikačeva Olga 125 ANULĒTS 01.07.2011.
320 Rimicāne Terezija 1 ANULĒTS 31.10.2014.
321 Rimkus Gunta 51 ANULĒTS 01.04.2009.
322 Rimkus Raimonda 433 25.11.2017. ANULĒTS
323 Rjabkova Aļona 568 ANULĒTS 27.11.2012.
324 Rodčenko Jeļena 248 ANULĒTS 18.09.2009.
325 Romanova Marina 517 ANULĒTS 27.11.2015.
326 Romanova Nataļja 22 ANULĒTS 11.03.2009.
327 Romaņko Olga 301 ANULĒTS 26.04.2013.
328 Rosmane Iveta 350 ANULĒTS 25.09.2016.
329 Rostova Žanna 377 ANULĒTS 25.10.2013.
330 Roze Ilze 88 ANULĒTS 16.04.2007.
331 Rubcova Nataļja 684 ANULĒTS 22.09.2014.
332 Rubene Jeļena 379 ANULĒTS 27.09.2013.
333 Rubene Māra 200 ANULĒTS 14.06.2009.
334 Rudēvica Dace 738 ANULĒTS 13.11.2015. (Budžeta iestāžu grāmatvedis)
335 Rudzīte Aija 41 ANULĒTS 13.03.2006.
336 Rusova Svetlana 577 ANULĒTS 26.01.2013.
337 Russu Svetlana 353 ANULĒTS 15.08.2010.
338 Safronova Ludmila 317 ANULĒTS 26.04.2010.
339 Sainesa Natālija 38 ANULĒTS 09.09.2009.
340 Sāmīte Svetlana 477 ANULĒTS 08.08.2011.
341 Sauliete Daina 220 ANULĒTS 27.08.2012.
342 Semenkova Inese 483 ANULĒTS 29.08.2014.
343 Semjonova Jekaterina 436 ANULĒTS 26.09.2014.
344 Semjonova Svetlana 485 ANULĒTS 27.08.2011.
345 Seska Olga 618 31.10.2016. anulēts
346 Siliņa Inga 55 ANULĒTS 24.09.2015.
347 Sirotkina Nadežda 224 ANULĒTS 19.07.2009.
348 Sjomkina Viktorija 326 ANULĒTS 06.06.2010.
349 Skazkina Ludmila 80 ANULĒTS 25.10.2013.
350 Skorobogatova Jeļena 146 ANULĒTS 21.09.2008.
351 Skorohodovs Pāvels 115 ANULĒTS 13.10.2011.
352 Skribiņa Irina 830 23.09.2017. anulēts
353 Skripaļa Viktorija 223 ANULĒTS 25.11.2012.
354 Skurbika Aelita 447 ANULĒTS 30.06.2011.
355 Skurstene Valentīna 448 ANULĒTS 30.06.2011.
356 Slīpā Dzintra 305 ANULĒTS 31.05.2013. 18 ANULĒTS 29.03.2015.
357 Smirnova Jeļena 332 ANULĒTS 06.06.2010.
358 Soida Sanita 755 ANULĒTS 12.07.2016.
359 Sokola Olga 19 ANULĒTS 17.12.2008.
360 Sokolovska Inese 531 ANULĒTS 18.06.2012.
361 Solovjova Tatjana 557 ANULĒTS 22.09.2012.
362 Sprukte Sanita 339 ANULĒTS 06.06.2010.
363 Stavecka Viktorija 63 ANULĒTS 30.09.2012.
364 Stavro Žanna 534 ANULĒTS 20.05.2016.
365 Stecka Inna 232 ANULĒTS 31.07.2009.
366 Stola Jeļena 260 ANULĒTS 04.10.2009.
367 Stūra Ina 259 ANULĒTS 22.03.2013.
368 Surmoviča Jeļena 641 ANULĒTS 01.03.2014.
369 Suškova Viktorija 445 ANULĒTS 29.08.2014.
370 Sveile Vizma 48 ANULĒTS 09.09.2009.
371 Svilāne Anžela 361 ANULĒTS 15.08.2010.
372 Svirjajeva Alla 582 ANULĒTS 20.06.2016.
373 Šakarne Guna 369 ANULĒTS 27.08.2010.
374 Šavraka Diāna 351 ANULĒTS 29.11.2013.
375 Ščepanova Natalija 292 22.05.2016. ANULĒTS
376 Šeinroka Nadežda 66 ANULĒTS 26.03.2012.
377 Šēnberga Sarmīte 252 ANULĒTS 18.09.2009.
378 Šibrova Anžella 535 ANULĒTS 27.08.2018.
379 Širokova Ludmila 480 ANULĒTS 08.08.2011.
380 Škutāne Zilgme 95 ANULĒTS 26.10.2019.
381 Šļapina Jeļena 640 ANULĒTS 28.02.2014.
382 Šmarova Jeļena 255 ANULĒTS 24.09.2015.
383 Šmidta Jūlija 192 ANULĒTS 21.05.2018.
384 Šņucina Olga 694 ANULĒTS 12.01.2015.
385 Špude Laima 607 ANULĒTS 23.09.2013.
386 Šulce Kristīne 578 ANULĒTS 11.02.2013.
387 Šulce Laila 521 28.05.2018. anulēts
388 Tabalova Gaļina 579 ANULĒTS 16.03.2013.
389 Taujena Biruta 422 ANULĒTS 26.09.2014.
390 Tauriņa Māra 495 ANULĒTS 19.09.2011.
391 Teivāne Santa 198 ANULĒTS 05.03.2018. 6 ANULĒTS 05.03.2018.
392 Timofejeva Irina 134 ANULĒTS 01.07.2011.
393 Timofejeva Jeļena 249 ANULĒTS 18.09.2009.
394 Titova Anna 630 ANULĒTS 30.12.2013.
395 Tīdenberga Rigonda 594 ANULĒTS 03.08.2013.
396 Tkačenko Irēna 295 ANULĒTS 12.02.2010.
397 Tkačova Irina 337 ANULĒTS 29.11.2013.
398 Tormi Mudra 472 28.08.2017. Anulēts
399 Treimane Solveiga 178 ANULĒTS 26.03.2012.
400 Treimane Viktorija 46 ANULĒTS 24.02.2012.
401 Trofimenko Tatjana 229 ANULĒTS 24.09.2015.
402 Tupe Olga 456 ANULĒTS 29.06.2014. 24 ANULĒTS 23.04.2015.
403 Turka Anastasija 362 ANULĒTS 15.08.2010.
404 Ugrimova Svetlana 324 ANULĒTS 06.06.2010.
405 Ungure Vija 785 ANULĒTS 11.03.2017.
406 Urstiņa Jura 68 ANULĒTS 23.05.2006.
407 Uzoliņa Jūlija 150 ANULĒTS 31.10.2014.
408 Uzpila Elita 506 ANULĒTS 19.09.2011.
409 Valujeva Ludmila 330 ANULĒTS 06.06.2010.
410 Vansoviča Irēna 256 ANULĒTS 24.09.2015.
411 Vasiļjeva Irina 678 ANULĒTS 05.09.2014.
412 Vasiļjeva Jeļena 383 ANULĒTS 26.09.2010.
413 Vasiļkiva Valentina 474 ANULĒTS 29.08.2014.
414 Vaškēviča Oksana 184 ANULĒTS 03.04.2009.
415 Veģe Ilga 389 ANULĒTS 26.09.2010.
416 Veinberga Inese 274 ANULĒTS 04.10.2009.
417 Vereda Antoņina 6 ANULĒTS 04.07.2008.
418 Vēvers Viesturs 549 ANULĒTS 31.08.2012.
419 Vilsāre Zane 544 ANULĒTS 19.08.2012.
420 Vilumsone Nora 741 ANULĒTS 05.12.2015. (Budžeta iestāžu grāmatvedis)
421 Vinogradova Olga 239 25.09.2016. anulēts
422 Vitenkova Jeļena 504 ANULĒTS 19.09.2011.
423 Vītiņa Ina 264 ANULĒTS 30.09.2012.
424 Vitjažkova Maija 83 ANULĒTS 16.04.2007.
425 Vitka Aija 404 ANULĒTS 04.12.2010.
426 Vītola Inese 69 ANULĒTS 12.08.2006.
427 Vītola Ligita 265 25.09.2016. ANULĒTS
428 Vītoliņa Ināra 524 ANULĒTS 29.05.2015.
429 Vlasova Karina 719 ANULĒTS 08.08.2015.
430 Voite Ināra 481 ANULĒTS 08.08.2011.
431 Volkmane Velta 160 ANULĒTS 28.11.2014.
432 Volmane Agnese 342 ANULĒTS 27.06.2010.
433 Začeste Svetlana 10 ANULĒTS 04.07.2005.
434 Zagurila Anna 142 ANULĒTS 27.03.2015.
435 Zaharova Ida 566 ANULĒTS 26.11.2012.
436 Zaka Ilona 237 ANULĒTS 30.08.2009.
437 Zeiļa Ella 454 ANULĒTS 10.07.2011.
438 Zelmene - Laizāne Līga 325 ANULĒTS 31.08.2013.
439 Zīle Anita 29 ANULĒTS 11.03.2009.
440 Zīverte Gunta 195 ANULĒTS 22.05.2016.
441 Zjakina Svetlana 116 ANULĒTS 28.06.2008.
442 Zuja Svetlana 11 ANULĒTS 04.07.2005.
443 Zvereva Lidija 72 ANULĒTS 25.05.2010.
444 Zvirbule Liene 450 28.08.2017. ANULĒTS
445 Žuravska Gaļina 381 ANULĒTS 26.09.2010.
446 Žurko Alla 645 ANULĒTS 29.03.2014.