Struktūra

 
SERTIFIKĀCIJAS SHĒMA
Grāmatvežu sertifikācijas centrs (Sertifikācijas shēmas īpašnieks), ko pārstāv - izpilddirektore Sandra Vilcāne, izpilddirektores vietniece Inta Vasiļevska
Sertifikācijas shēmas pārstāvji

Novērtēšanas eksperti, eksaminācijas komisija:

Aino Soopa – Ekonomikas zinātņu maģistre, LLU lektors, eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja uzņēmumu grāmatvežiem;
Anna Jesemčika – Zvērināta revidente, LLU asociētā profesore, eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja sertificēšanas sfērā - budžeta iestāžu grāmatvedis, vērtējošā eksperte sertificēšanas sfērās: grāmatvedis, grāmatvedis-auditors;
Māra Maldupa -–Zvērināta revidente, ekonomikas un sociālo zinātņu maģistre, eksperte, eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja grāmatvežiem – auditorium;
Vaira Šķibele – Zvērināta revidente, eksperte;
Anastasija Svarinska – Ekonomikas zinātņu maģistre, LLU finanšu katedras docente, vērtējošā eksperte sertificēšanas sfērā - grāmatvedis.

Sertificētas personas:

Zanda Bērziņa – grāmatveža kompetences sertifikāta Nr. 17
Ineta Auziņa – grāmatveža kompetences sertifikāta Nr. 140, grāmatveža – auditora sertifikāta Nr. 49
Jolanta Gertke – kompetences sertifikāta nr. 536, grāmatveža – auditora sertifikāta Nr. 1

Sertificētas personas darba devējs, pakalpojuma lietotājs – Sigita Keiša (Kamelota SIA)

Sadarbības partneri

Apmācības iestādes:

SIA KIF “Biznesa komplekss”
SIA “Finanšu projektu aģentūra” Finanšu projektu aģentūras mācību centrs (FPAMC)
Pamatojoties uz sadarbības līgumiemu, GSC eksaminē apmācības iestāžu kursu apmeklētājus.

GSC valde: valdes priekšsēdētāja Jeļena Dorofejeva, valdes locekļi: Georgs Utehins, Sandra Vilcāne