Daudzpusējā savstarpējās atzīšanas
līgumvalstu saraksts 2014. gada oktobrī
 
Sīkāku informāciju par EA daudzpusējā savstarpējas atzīšanas līguma (EA MLA) izmaiņām sk. http://www.european-accreditation.org/mla-and-bla-signatories#5