Veidlapas

 
 
  • Iesniegums par pārsertifikāciju
  • Iesniegums uz sertifikāciju
  • Personas anketa
  • Pārskats par profesionālo darbību
  • Iesniegums eksāmena kārtošanai finanšu grāmatvedībā un nodokļu sistēmā
  • Iesniegums eksāmena kārtošanai vadības grāmatvedībā, lietvedībā, darba saimnieciskajās tiesībās